Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 7
14. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE PLANLAMA KONGRESİ  › Prof.Dr. G. Atalık Genç Araştırmacılar Ödülü
Prof.Dr. G. Atalık Genç Araştırmacılar Ödülü


Amaç

18-19 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 14.Bölge Bilimi Ulusal Kongresi’nde Bölge Bilimindeki araştırmaları özendirmek amacıyla genç araştırmacılara yönelik bir araştırma makale yarışması düzenlenmektedir. Ödülün 30 Nisan 2013 tarihinde kaybettiğimiz Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi kurucu başkanı Prof. Dr. Gündüz Atalık adına olmasına karar verilmiştir.

Bu ödülün geleneksel hale getirilmesi ve her yıl ulusal kongrelerde verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle, Türkiye’de özellikle 2000’li yıllarda Bölge Bilimi alanında artan sayıdaki akademik çalışmalar içinde genç araştırmacı kapasitesini desteklemek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım için, yurt içinde veya dışında bölge bilimi alanında çalışan yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma koşulu aranır.
 • Birden fazla yazarlı olan makaleler için ikinci ismin de öğrenci olma koşulu geçerlidir.
 • Öğretim üyeleri ve danışmanların yazar olmaması gerekmektedir.
 • Makaleler Türkçe/İngilizce olabilir.
 • Makalenin, kongre tarihine kadar başka bir yerde yayınlanmamış olması esastır.
 • Belirli bir konu sınırlaması yoktur.
 • Metin uzunluğu maksimum 9000 kelime (referanslar dahil) olmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

 • Orijinallik
 • Alana(Bölge Bilimi) yaptığı katkı
 • Metnin kurgusu, dil ve anlatımı
 • Sonuç ve tartışmanın etkinliği
 • Literatürle ilişki düzeyi gibi kriterler değerlendirmede etkili olacaktır.

Ödül

Konusunda uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile birincilik ödülünü kazanan makale belirlenecek ve kazanan katılımcıya 1500TL ödül kongre sırasında verilecektir.

Son başvuru tarihi (makale tam metninin gönderilmesi): 10 Ekim 2014

Prof. Dr. Gündüz ATALIK/ Bölge Bilimi Genç Araştırmacılar
Yarışma ve Oturum Koordinatörü: Prof. Dr. Ferhan Gezici Korten
Makalelerin Gönderileceği Mail Adresleri: bbtmk2014@itu.edu.tr ve gezicif@itu.edu.tr