Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
14. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE PLANLAMA KONGRESİ  › Kongre Konu Başlıkları
Kongre Konu Başlıkları
 • Karşılaştırmalı bölgesel politikalar, dünya örnekleri ve Türkiye
 • Yenilikle geleneksel arasında az gelişmiş bölgelere yönelik politikalar
 • Hareketlilik, göç ve beşeri sermaye: kaybeden ve kazanan bölgeler
 • Bölgesel gelişmeyi yönlendiren yeni aktörler ve deneyimler
 • Küresel eğilimler ve MINT-CIVETS bölgeleri üzerine beklentiler, riskler, fırsatlar
 • Bölgesel gelişmede mevzuat, çelişkiler, kısıtlar
 • Sosyal ağlar, sosyal sermaye ve yerel ekonomik kalkınma
 • Limanlar ve denizler: Kıyı bölgelerinde kalkınma
 • Avrupa Birliği ve Türkiye: Katılım Öncesi Mali Yardım Programı, bölgesel politikalar, deneyimler ve 2014-2020 döneminde beklentiler
 • Mekansal ekonometri, bölgesel modeller
 • Yığılma Ekonomileri ve kümeler
 • Gayrimenkul ve konut yatırımları, kentsel dönüşüm ve bölgesel ekonomiye etkileri
 • Bölgelerarası işbirliği örnekleri
 • Yeni kuramlar ve bölge bilimi ve planlamada uygulama alanları: evrimci ekonomik coğrafya, yeni kurumsalcılık ve diğerleri
 • İklim değişikliği, çevre ve kentsel/bölgesel dayanıklılık