Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
14. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE PLANLAMA KONGRESİ  › Bilim Kurulu
Bilim Kurulu

Prof.Dr. Lale BERKÖZ (İTÜ)

Prof.Dr. Fulin BÖLEN (İTÜ)

Prof.Dr. Seniha ÇELİKHAN (GYTE)

Prof.Dr. İclal DİNÇER (YTÜ)

Prof.Dr. Fatma DOĞRUEL (Marmara Ü.)

Prof.Dr. Suut DOĞRUEL (Marmara Ü.)

Prof.Dr. Vedia DÖKMECİ (İTÜ)

Prof.Dr. Betül ŞENGEZER (YTÜ)

Doç.Dr. Elif ALKAY (İTÜ)

Doç.Dr. Özhan ERTEKİN (İTÜ)

Doç.Dr. Özgür Ömer ERSİN (Beykent Ü.)

Doç.Dr. Bilge ARMATLI KÖROĞLU (Gazi Ü.)

Doç.Dr. Dilek BEYAZLI (KTÜ)

Doç.Dr. Tuba İnal ÇEKİÇ (YTÜ)

Doç.Dr. Yiğit EVREN (YTÜ)

Doç.Dr. Erkan POLAT (Süleyman Demirel Ü.)

Doç.Dr. Cenap SANCAR (KTÜ)

Doç.Dr. Hayriye EŞBAH TUNCAY (İTÜ)

Doç.Dr. Şevkiye Şence TÜRK (İTÜ)

Doç.Dr. Çiğdem VAROL (Gazi Ü.)

Doç.Dr. Saime KAYAM (İTÜ)

Doç.Dr. Turgay Kerem KORAMAZ (İTÜ)

Doç.Dr. Burçin YAZGI (İTÜ)

Doç.Dr. Tansel ERBİL (MSGSÜ)