Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
14. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE PLANLAMA KONGRESİ  › Danışma Kurulu
Danışma Kurulu
Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY (Akdeniz Ü.)

Prof Dr. Gülden ERKUT (İTÜ)

Prof.Dr. Murat Ali DULUPÇU (Süleyman Demirel Ü.)

Prof.Dr. Alpay FİLİZTEKİN (Sabancı Ü.)

Prof.Dr. Neşe KUMRAL (Ege Ü.)

Prof.Dr. Ayşenur ÖKTEN (YTÜ)

Prof.Dr. Levin ÖZGEN (Abant İzzet Baysal Ü.)

Doç.Dr. Bülent AÇMA (Anadolu Ü.)

Doç.Dr. Burak BEYHAN (Mersin Ü.)

Doç.Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ (KTÜ)

Doç.Dr. E.Ümit ÖZMEN YARDIMCI (TÜRKONFED)

Doç.Dr. Nuri YAVAN (Ankara Ü.)

Y.Doç.Dr. Arzu BAŞARAN (ÇOMÜ)

Y.Doç.Dr. Mustafa SİNEMİLLİOĞLU (Dicle Ü.)

Y.Doç.Dr. Fadim YAVUZ (Necmettin Erbakan Ü.)