Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 7
14. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE PLANLAMA KONGRESİ  › Kongre Teması
Kongre Teması

Türkiye, bir yandan  yükselen ekonomiler olarak tanımlanan ülkeler ile beraber önemli bir ekonomik büyüme göstererek dünyanın 16. büyük ekonomisi olurken, bir yandan da kendisini küresel bir kriz ortamında bulmuştur.  Yakın çevresinde ise, ticari ilişkilerini geliştirmekte olduğu, tarihi ilişkileri olan ülkelerdeki siyasal ve ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Üretimden ziyade tüketime dayalı bir büyüme anlayışı ile son birkaç yılını geçiren Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında, üretkenliğin artırılması ve ileri teknolojiye geçilmesindeki yavaşlık gelmektedir. 10. Kalkınma Planı’nda bu konuya değinilmiş ve 2014-2018 dönemi için iddialı hedefler ve programlar geliştirilmiştir.  Buna paralel olarak, aday olduğu Avrupa Birliği’nin 2020 Vizyonu’nda ise, akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı ekonomik gelişme hedefleri ortaya konulmuştur.

Birçoğu bölgesel ve mekansal müdahaleler içeren bu programların geçmişten bugüne nasıl farklılaştığı,  Türkiye ile benzer ülkelerde (MINT, CIVETS) uygulanan ulusal ve bölgesel politikaların ne ölçüde benzerlik gösterdiği ve ne gibi etkileri olabileceği, üzerinde özenle durulması ve tartışılması gereken konulardır. Ancak bu konularda bugüne kadar yapılmış çalışmalar kısıtlı kalmıştır.

Bu nedenle, BBTMK 14. Ulusal Kongresi’nin ana teması, “Yükselen Ekonomiler ve Bölgesel Politikalar: Türkiye Gündemi” olarak belirlenmiştir. Kongrede sunulacak çalışmaların, politika yapıcıları, uygulayıcıları ve diğer aktörlere önümüzdeki dönemde yol gösterici olması beklenmektedir.